Bài dự thi

 • Mã: KNST154
 • Họ và Tên: Đặng Huỳnh Thiên Phú
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Mang sách đến môi trường học đường
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 59
 • Mã: KNST199
 • Họ và Tên: Nguyễn Huỳnh Ngọc Trà
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: SỰ CAM KẾT
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST110
 • Họ và Tên: Phạm Trường Giang
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Chọn mảng đề tài và cải thiện cách trình bày sách
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST070
 • Họ và Tên: Nguyễn Đình Minh
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Quảng bá về sự chuyên nghiệp cũng như thân thiện của thuơng hiệu của Alpha Books
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST277
 • Họ và Tên: Hà Hồng Khương
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: THE READERS OF YEAR
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST125
 • Họ và Tên: Vũ Thị Thư
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Chuyền tay nhau những ý tưởng
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST187
 • Họ và Tên: Văn Thị Diễm Phúc
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Thư viện tích hợp
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST241
 • Họ và Tên: Trịnh Minh Thiện
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Mở rộng thị trường với tập đoàn TGM
 • Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp Alpha Books
 • Lượt bình chọn: 58
 • Mã: KNST010
 • Họ và Tên: Nguyễn Xuân Bách
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sổ tay kẹp sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST183
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Khuyến đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST109
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Thư
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Đak Lak
 • Ý tưởng: Game đọc sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST193
 • Họ và Tên: Phan Thành Lợi
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Bình Dương
 • Ý tưởng: ĐEN - CAM
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST279
 • Họ và Tên: Nguyễn Bình
 • Nghề nghiệp: Người đọc
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: App mua, đọc, review và sửa lỗi sách
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST263
 • Họ và Tên: Lê Thị Hồng Nhung
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hà Tĩnh
 • Ý tưởng: Secondhand book "tủ sách cũ trao chất lượngvà trí tuệ mới"
 • Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp Alpha Books
 • Lượt bình chọn: 57
 • Mã: KNST265
 • Họ và Tên: Hà Thị Ngọc Phương
 • Nghề nghiệp: Bán hàng
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Ươm mầm bằng sách...
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 56
 • Mã: KNST045
 • Họ và Tên: Trần Duy Tùng
 • Nghề nghiệp: Kỹ sư
 • Thành phố: Huế
 • Ý tưởng: Thiết kế logo kỷ niệm
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 56
 • Mã: KNST174
 • Họ và Tên: Phạm Ngọc Anh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Gieo duyên tri thức cùng Omega Plus
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 56
 • Mã: KNST156
 • Họ và Tên: Nguyễn Hoài Thơm
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cửa hàng cafe sách Alpha Books
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 55
 • Mã: KNST205
 • Họ và Tên: Đỗ Quốc Đạt Nhân
 • Nghề nghiệp: Giáo viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Lập tiết học kỹ năng đọc sách trong trường trung học
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 55
 • Mã: KNST228
 • Họ và Tên: Lê Ngọc Hải
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cùng SVTN xây dựng tủ sách tại các vùng khó khăn
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 55