Bài dự thi

 • Mã: KNST216
 • Họ và Tên: Trương Khánh Huyền
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Tủ sách làng quê
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 43
 • Mã: KNST129
 • Họ và Tên: Nguyễn Lê Trúc Giang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Gửi thông điệp
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 43
 • Mã: KNST106
 • Họ và Tên: Phùng Nam Dương
 • Nghề nghiệp: Kĩ sư tin học
 • Thành phố: Hải Phòng
 • Ý tưởng: Café sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 43
 • Mã: KNST153
 • Họ và Tên: Trần Thị Mỹ Tiên
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Đổi mới diện mạo, nâng tầm dịch vụ
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 43
 • Mã: KNST256
 • Họ và Tên: Trần Xuân Hương
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Phòng triển lãm lịch sử hình thành doanh nghiệp
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST172
 • Họ và Tên: Đặng Hùng Phong
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Huế
 • Ý tưởng: Mảnh ghép
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST144
 • Họ và Tên: Nguyễn Hoài Phúc
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: "CÀ PHÊ" SÁCH
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST102
 • Họ và Tên: Đặng Huỳnh Thiên Phú
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: "Tiếng sách" trên phương tiện giao thông công cộng
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST146
 • Họ và Tên: Phan Nguyễn Ngọc Trâm
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: New Sky
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST259
 • Họ và Tên: Lê Thanh Phương
 • Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Mở thêm chi nhánh
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST243
 • Họ và Tên: Vũ Đình Anh Khoa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Vote bìa sách - Nhận quà “oách”
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST281
 • Họ và Tên: Lê Ánh Nguyệt
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Tạo website tìm sách theo nhu cầu
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST085
 • Họ và Tên: Lê Minh Mẫn
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Chất lượng giấy xứng tầm với nội dung
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 42
 • Mã: KNST248
 • Họ và Tên: Phạm Minh Trang
 • Nghề nghiệp: Kế toán
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Chia sẻ nhỏ về thói quen đọc sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 41
 • Mã: KNST240
 • Họ và Tên: Vũ Đình Anh Khoa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Thử thách “Đoán giá hay - Trúng quà ngay”
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 41
 • Mã: KNST149
 • Họ và Tên: Phạm Hồ Anh Tú
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Văn hoá đọc - Tư duy tốt
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 41
 • Mã: KNST084
 • Họ và Tên: Nguyễn Đình Quang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Mang sách đến mọi nhà
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 41
 • Mã: KNST141
 • Họ và Tên: Nguyễn Huy Anh
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách và ý kiến của độc giả
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 41
 • Mã: KNST273
 • Họ và Tên: Nguyễn Khánh Bảo Lương
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Đồng Nai
 • Ý tưởng: Nâng cao văn hóa đọc ở những vùng ngoại ô
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 40
 • Mã: KNST245
 • Họ và Tên: Dương Đức Anh
 • Nghề nghiệp: Thủ kho
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Dịch nhiều đầu sách khoa học kĩ thuật
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 40