Bài dự thi

 • Mã: KNST231
 • Họ và Tên: Nguyễn Tiến Mạnh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Xây dựng thương hiệu Alpha
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 36
 • Mã: KNST250
 • Họ và Tên: Trần Hạnh Chi
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 36
 • Mã: KNST226
 • Họ và Tên: Trần Khánh Linh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hải Phòng
 • Ý tưởng: Xây dựng văn hóa đọc tại Việt Nam
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 36
 • Mã: KNST140
 • Họ và Tên: Lê Anh Quốc
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Một sao hay năm sao
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 36
 • Mã: KNST235
 • Họ và Tên: Vũ Thế Hoàn
 • Nghề nghiệp: Nhân viên thị trường
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Thẻ tích điểm mua sách
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 32
 • Mã: KNST234
 • Họ và Tên: Trần Đức Thịnh
 • Nghề nghiệp: Cử nhân tiếng Phá
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Tặng đồ lưu niệm
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 31
 • Mã: KNST233
 • Họ và Tên: Hà Quang Thành
 • Nghề nghiệp: Kĩ sư chế tạo máy
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Phát triển tủ sách cộng đồng
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 30