Bài dự thi

 • Mã: KNST165
 • Họ và Tên: Bùi Văn Thành Luân
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cuốn sách xếp "lầm trang"
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 209
 • Mã: KNST022
 • Họ và Tên: Vũ Đức Anh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Khởi tạo dự án Sách điện tử Alphabooks
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 206
 • Mã: KNST274
 • Họ và Tên: Hồ Nguyễn Kim Nguyên
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Ứng dụng đọc/thuê/mua sách Online
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 202
 • Mã: KNST198
 • Họ và Tên: Nguyễn Trương Kim Khánh
 • Nghề nghiệp: MarCom writer
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Đọc hay, ghi chú ngay
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 196
 • Mã: KNST099
 • Họ và Tên: Hoàng Minh Phước
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Thư Viện Vùng Cao
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 192
 • Mã: KNST065
 • Họ và Tên: Hoàng Tú Anh
 • Nghề nghiệp: Lập trình viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Đọc và Đi
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 190
 • Mã: KNST011
 • Họ và Tên: Trần Quy Minh
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Review sách thiếu nhi
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 179
 • Mã: KNST236
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cảm nhận về cuốn sách qua những trang cuối
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 178
 • Mã: KNST319
 • Họ và Tên: Trần Thị Minh Tâm
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Alphabooks app
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 177
 • Mã: KNST089
 • Họ và Tên: Đào Văn Khương
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách cũ cho đi, sách mới rinh về
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 172
 • Mã: KNST316
 • Họ và Tên: Mai Thu Hằng
 • Nghề nghiệp: Công nghệ thông tin
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Mạng xã hội có mọi thứ về sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 167
 • Mã: KNST317
 • Họ và Tên: Quốc Thị Ngọc Ly
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Ngân hàng sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 165
 • Mã: KNST104
 • Họ và Tên: Đặng Thu Phượng
 • Nghề nghiệp: Viết lách tự do
 • Thành phố: Bình Định
 • Ý tưởng: Sách là một môn học cần phải được học
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 165
 • Mã: KNST287
 • Họ và Tên: Phạm Diệu Thúy
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Alphabooks - Ứng dụng mobile kết nối trí thức không giới hạn
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 163
 • Mã: KNST307
 • Họ và Tên: Đỗ Minh Trí
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Một số đề xuất cải tiến chức năng website & Ý tưởng tạo Blog review sách của bạn đọc..
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 163
 • Mã: KNST003
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Nghề nghiệp: Bộ đội
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Bộ sách “Từng bước dạy con thành người đàn ông lịch thiệp“
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 162
 • Mã: KNST308
 • Họ và Tên: Phạm Thị Quỳnh Mai
 • Nghề nghiệp: Marketing
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: OUR BOOKs
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 159
 • Mã: KNST328
 • Họ và Tên: Phan Thế Sơn
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Đại sứ thương hiệu
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 159
 • Mã: KNST128
 • Họ và Tên: Nguyễn Lê Trúc Giang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Bảo quản sách
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 158
 • Mã: KNST247
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: “Dự án "MỌT SÁCH GIẤY VUI NHỘN” – THU HẸP KHOẢNG CÁCH
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 154