Bài dự thi

 • Mã: KNST312
 • Họ và Tên: Trần Thị Minh Tâm
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Cuốn sách yêu thích của tôi
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 148
 • Mã: KNST143
 • Họ và Tên: Trần Văn Ba
 • Nghề nghiệp: Thợ mộc
 • Thành phố: Vũng Tàu
 • Ý tưởng: Ý tưởng đặc trưng văn hóa đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 146
 • Mã: KNST049
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiền
 • Nghề nghiệp: Kế toán
 • Thành phố: Hải Dương
 • Ý tưởng: Xây dựng tủ sách và đọc sách cho các bé ung thư
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 141
 • Mã: KNST002
 • Họ và Tên: Nguyễn Lan Anh
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Hộ chiếu mọt sách tí hon
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 139
 • Mã: KNST313
 • Họ và Tên: Phạm Lê Linh Trang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Dự án Tái định hướng thương hiệu Sống
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 136
 • Mã: KNST073
 • Họ và Tên: Ngô Hoàng Đại Long
 • Nghề nghiệp: Nghiên cứu viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: App đọc sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 135
 • Mã: KNST030
 • Họ và Tên: Đinh Xuân Tiệp
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Chiến dịch "BÌA": Giải pháp hợp tác người đọc, người viết, nhà sản xuất, xuất bản đồng hành với văn hóa đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 134
 • Mã: KNST008
 • Họ và Tên: Nguyễn Xuân Bách
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách đa Phương tiện
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 133
 • Mã: KNST329
 • Họ và Tên: Phan Thế Sơn
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Câu chuyện giá thành
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 131
 • Mã: KNST032
 • Họ và Tên: Nguyễn Phương Anh
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Thẻ bạn đọc thân thiết
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 128
 • Mã: KNST323
 • Họ và Tên: Huỳnh Văn Tâm
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Tiền Giang
 • Ý tưởng: Một số góp ý về Trang chủ và trang Facebook
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 127
 • Mã: KNST196
 • Họ và Tên: Nguyễn Trương Kim Khánh
 • Nghề nghiệp: MarCom writer
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Sách đâu bút đó - Đọc hay, ghi chú ngay
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 126
 • Mã: KNST180
 • Họ và Tên: Ngô Đức Chính
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Vươn tầm tri thức
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 123
 • Mã: KNST208
 • Họ và Tên: Trần Văn Ba
 • Nghề nghiệp: Thợ mộc
 • Thành phố: Bà Rịa Vũng Tàu
 • Ý tưởng: Bí quyết thành công văn hóa đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 120
 • Mã: KNST324
 • Họ và Tên: Huỳnh Văn Tâm
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Tiền Giang
 • Ý tưởng: Bìa sách đẹp, nội dung hay!
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 117
 • Mã: KNST326
 • Họ và Tên: Nguyên Thị Liễu
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Tấm lòng của một người đọc trẻ
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 117
 • Mã: KNST310
 • Họ và Tên: Dương Thúy Nga
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Thái Nguyên
 • Ý tưởng: App đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 114
 • Mã: KNST007
 • Họ và Tên: Võ Phương Thảo
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Tương tác để xây dựng văn hóa đọc
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 112
 • Mã: KNST100
 • Họ và Tên: Vũ Thị Ngọc Thu
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Kệ sách, giá đọc sách thông minh
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 109
 • Mã: KNST031
 • Họ và Tên: Ngô Minh Dương
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Quảng Ninh
 • Ý tưởng: Đọc - như một thứ tôn giáo
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 108