Bài dự thi

 • Mã: KNST301
 • Họ và Tên: Trần Hữu Tâm
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Bình Dương
 • Ý tưởng: Đọc Sách Trong Tầm Tay: Thực | Ảo
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 108
 • Mã: KNST031
 • Họ và Tên: Ngô Minh Dương
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Quảng Ninh
 • Ý tưởng: Đọc - như một thứ tôn giáo
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 108
 • Mã: KNST320
 • Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Huyền Vy
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Cần Thơ
 • Ý tưởng: Đấu tranh với bộ não
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 107
 • Mã: KNST325
 • Họ và Tên: Phạm Phương Nga
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách học đường
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 106
 • Mã: KNST053
 • Họ và Tên: Vũ Thị Ngọc Thu
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: THƯƠNG HIỆU LAN TỎA
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 106
 • Mã: KNST122
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Trung Chiến
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Áp dụng các tủ sách của Alpha Books vào các công ty, trường học để nâng cao văn hóa đọc sách của người Viêt
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 105
 • Mã: KNST076
 • Họ và Tên: Vũ Thị Ngọc Thu
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: ĐỔI SÁCH CŨ LẤY SÁCH MỚI
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 105
 • Mã: KNST238
 • Họ và Tên: Phạm Thị Minh Phương
 • Nghề nghiệp: Tư vấn ERP
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách bỏ túi
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 104
 • Mã: KNST318
 • Họ và Tên: Nguyễn Quang Điệp
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Xây dựng, phát triển văn hóa đọc trên nền tảng ứng dụng trên điện thoại thông minh
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 104
 • Mã: KNST213
 • Họ và Tên: Đào Thanh Sang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Đồng Nai
 • Ý tưởng: Gia cố bìa sách chống hư hại do ngoại lực
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 101
 • Mã: KNST058
 • Họ và Tên: Vũ Đình Anh Khoa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Tổ chức chuỗi sự kiện nhằm khuyến khích văn hóa đọc trong sinh viên
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 101
 • Mã: KNST311
 • Họ và Tên: Đoàn Huỳnh Ngọc Ánh
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: App LoveBook
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 101
 • Mã: KNST013
 • Họ và Tên: Nguyễn Bảo Nghĩa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Đọc sách dạng mô phỏng cảm giác
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 100
 • Mã: KNST315
 • Họ và Tên: Đào Thanh Sang
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Đồng Nai
 • Ý tưởng: Bookmark sinh động khuyến khích tình yêu đối với sách
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 100
 • Mã: KNST309
 • Họ và Tên: Hà Hữu Hạnh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Tuyên Quang
 • Ý tưởng: Sổ Tay Diệu Kì
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 99
 • Mã: KNST036
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngoan
 • Nghề nghiệp: Lập trình viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Chiến lược phát triển vào trẻ em
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 98
 • Mã: KNST130
 • Họ và Tên: Thái Mỹ Ngọc Thoa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Books Station - Trạm Đọc Sách
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 97
 • Mã: KNST305
 • Họ và Tên: Trần Thị Mai Anh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Radio Alpha
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 97
 • Mã: KNST028
 • Họ và Tên: Võ Hà Thư
 • Nghề nghiệp: Nhân viên sale
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Những cửa hàng sách CONTAINER
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 97
 • Mã: KNST219
 • Họ và Tên: Nguyễn Đại Dương
 • Nghề nghiệp: Nhân viên Sale
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: In ấn các bộ sách có cùng kích thước thiết kế lại bìa sao cho các quyển sách cùng chủ đề đồng bộ về thiết kế bìa
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 96