Bài dự thi

 • Mã: KNST219
 • Họ và Tên: Nguyễn Đại Dương
 • Nghề nghiệp: Nhân viên Sale
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: In ấn các bộ sách có cùng kích thước thiết kế lại bìa sao cho các quyển sách cùng chủ đề đồng bộ về thiết kế bìa
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 95
 • Mã: KNST191
 • Họ và Tên: Vòng Bảo Xuân Mai
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Mở cuộc thi viết
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 95
 • Mã: KNST204
 • Họ và Tên: Hà Hữu Hạnh
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Tuyên Quang
 • Ý tưởng: Văn hóa doanh nghiệp thời 4.0
 • Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp Alpha Books
 • Lượt bình chọn: 93
 • Mã: KNST289
 • Họ và Tên: Vũ Thị Hằng
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Trao đổi sách cũ
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 92
 • Mã: KNST026
 • Họ và Tên: Cao Tú Uyên
 • Nghề nghiệp: Kế toán
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Phiên chợ Người yêu cũ
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 92
 • Mã: KNST103
 • Họ và Tên: Nguyễn Ái Tường Vân
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO ALPHA BOOKS
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 90
 • Mã: KNST163
 • Họ và Tên: Ngô Thu Hà
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Phim trường Alpha Books
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 90
 • Mã: KNST046
 • Họ và Tên: Trần Duy Tùng
 • Nghề nghiệp: Kỹ sư
 • Thành phố: Huế
 • Ý tưởng: Thiệp 3D theo chủ đề cuốn sách
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 89
 • Mã: KNST114
 • Họ và Tên: Nguyễn Hồng Phương Khánh
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Dám khác biệt
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 88
 • Mã: KNST314
 • Họ và Tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Nghệ An
 • Ý tưởng: Phát triển văn hóa đọc từ gốc rễ của một con người
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 88
 • Mã: KNST176
 • Họ và Tên: Lê Thị Thu Hằng
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: ĐA DẠNG HOÁ LOẠI SÁCH SONG NGỮ
 • Chủ đề: Nâng cao chất lượng sách
 • Lượt bình chọn: 87
 • Mã: KNST322
 • Họ và Tên: Huỳnh Văn Tâm
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Tiền Giang
 • Ý tưởng: Đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực
 • Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp Alpha Books
 • Lượt bình chọn: 87
 • Mã: KNST001
 • Họ và Tên: Đinh Thị Thanh Huyền
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Mã số cho khách hàng
 • Chủ đề: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Lượt bình chọn: 87
 • Mã: KNST052
 • Họ và Tên: Phạm Đức Chinh
 • Nghề nghiệp: Tự do
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Máy chấm điểm mức độ hài lòng khi đến mua/tham quan cửa hàng sách của Alpha Books
 • Chủ đề: Văn hóa doanh nghiệp Alpha Books
 • Lượt bình chọn: 86
 • Mã: KNST268
 • Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Tổ chức các cuộc thi thiết kế bìa sách
 • Chủ đề: Xây dựng thương hiệu
 • Lượt bình chọn: 86
 • Mã: KNST306
 • Họ và Tên: Phan Ngọc Bích
 • Nghề nghiệp: Trợ lý giám đốc
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Trao đổi sách – Thu mua sách cũ
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 86
 • Mã: KNST012
 • Họ và Tên: Nguyễn Bảo Nghĩa
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Sách trong không gian
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 85
 • Mã: KNST132
 • Họ và Tên: Nguyễn Thành Công
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Thành phố: Hà Nội
 • Ý tưởng: Xây dựng Điểm đọc Alpha Books – Thư viện mini Alpha Books tại các tỉnh thành trên khắp Việt Nam
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 85
 • Mã: KNST181
 • Họ và Tên: Lê Thị Yến Vy
 • Nghề nghiệp: Học sinh
 • Thành phố: Đak Nông
 • Ý tưởng: Phát triển cùng Điểm Đọc Việt Nam
 • Chủ đề: Xây dựng phát triển văn hóa đọc
 • Lượt bình chọn: 84
 • Mã: KNST048
 • Họ và Tên: Nguyễn Thanh Vy
 • Nghề nghiệp: Sinh viên
 • Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng: Tích hợp bản dịch tiếng Việt vào ebook tiếng Anh
 • Chủ đề: Áp dụng công nghệ số trong ngành xuất bản
 • Lượt bình chọn: 84