Đại sứ thương hiệu

Mình đề xuất ý tưởng là Alphabooks có thể hợp tác với những người nổi tiếng và yêu sách để làm đại sứ thương hiệu cho Alphabooks. Việc này sẽ gây được tiếng vang lớn trên cả nước và thúc đẩy sự phát triển văn hóa đọc ở giới trẻ vì những người nổi tiếng luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và lan tỏa.

Trả lời